O společnosti ARMEX Oil

ARMEX Oil představuje nedílnou a podstatnou součást holdingového uskupení ARMEX. Koncern ARMEX ovládaný společností ARMEX GROUP, s.r.o. působí po mnoho let v oblasti velkoobchodu a maloobchodu. Původním základním obchodovaným sortimentem byly hutní výrobky (armatury). Prodejní program se posléze zaměřil na zboží pro instalatérství a topenářství, chemické produkty a ve společnosti ARMEX Oil na velkoobchodní i maloobchodní prodej pohonných hmot. Od roku 2005 se holding zabývá rovněž distribucí elektřiny a plynu prostřednictvím společností ARMEX ENERGY, a.s. a developmentem a inženýrskou činností ve společnosti ARMEX INVEST, s.r.o. druhým společníkem ARMEX Oil a všech dalších významných obchodních společností v rámci koncernu ARMEX, je obchodní společnost ARMEX GLOBAL a.s. zaměřující se na finanční investice a investice do nemovitostí. ARMEX GROUP a ARMEX GLOBAL mají na ostatních obchodních článcích koncernu ARMEX konsolidovanou skupinu distributorů PHL, tvořenou společností ARMEX Oil a dceřinými společnostmi TRANSCARGO, která se součástí koncernu ARMEX stala v roce 2013 a podíl na jejím základním kapitálu představuje 75 %, a DRACAR CZ, jehož 100 % akcií ARMEX Oil pořídil k 30.9.2015.

ARMEX Oil byl založen v červnu 1999. Hlavní činností společnosti je obchodování s ropnými produkty a jejich prodej spotřebitelům, kterými jsou zejména středně velké podniky fyzických i právnických osob. Kromě velkoobchodního prodeje začal ARMEX Oil od roku 2003 budovat také vlastní síť čerpacích stanic. K dnešnímu dni disponuje ARMEX Oil sítí patnácti čerpacích stanic lokalizovaných především ve strategicky výhodných příhraničních oblastech. Rovněž čerpací stanice, které již jsou integrální součástí sítě čerpacích stanic, společnost neustále zkvalitňuje jak po technické stránce a stránce informačního zázemí, tak po stránce manažerských procesů a důrazů na kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům. Zákazníky čerpacích stanic jsou jak koneční spotřebitelé PHM, tak podnikatelé využívající výhodných bonusových programů a bezhotovostních kontraktů. Společnost se snaží svojí síť čerpacích stanic neustále rozšiřovat a to jak koupí a následnou rekonstrukcí čerpacích stanic od jejich vlastníků, tak vyhledáváním vhodných pozemků a vlastní výstavbou. Zásadním krokem k rozšíření sítě čerpacích stanic byla akvizice společnosti HUTIRA – KRÁLÍK, s.r.o., realizovaná k 30.6.2016 formou koupě závodu, na základě které ARMEX Oil získal jednu již funkční bezobslužnou čerpací stanici v Pardubicích – Trnové a zejména know-how a navázané obchodní a právní vztahy nezbytné k vybudování rozsáhlé sítě bezobslužných čerpacích stanic u obchodních center v ČR.

Události roku 2015kvz-2015-graf_trzby-za-prodej-zbozi

Rok 2015 pro ARMEX Oil znamenal na jedné straně mnoho tvrdé a usilovné práce, na druhé straně ale také zaslouženou odměnu v podobě téměř dvojnásobného zisku oproti roku předchozímu a také v podobě dalšího významného skoku v hodnocení nejlepších českých obchodních korporací – TOP 100 (www.czechtop100.cz). Čistý hospodářský výsledek společnosti ARMEX Oil dosáhl v roce 2015 částky více než 147,5 mil. Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění pak částky převyšující 216 mi. Kč. V hodnocení TOP 100 se koncern ARMEX reprezentovaný společností ARMEX GROUP posunul z 39. na 22. místo. Skupina ARMEX Oil poskočila ze 43. na 24. místo a TRANSCARGO ze 70. na 59. místo.

kvz-2015-graf_hosp-vysledek-po-zdaneni

Z hlediska dodavatelské struktury nastal v roce 2015 zásadní zlom, když namísto majoritního dodavatele – společníka České rafinérské a procesora její produkce – společnosti ENI Czech Republic bylo nutné dosadit roztříštěnější dodavatelské portfolio českých (ČEPRO, UNIPETROL, P3CHEM) a zahraničních dodavatelů – BP EUROPA SE a Germania Petrol GmbH. Za pomoci této již od podzimu roku 2014 připravované dodavatelské struktury jsme byli schopni účinně čelit jak monopolnímu chování  ze strany UNIPETROLU, tak tržní situaci poznamenané havárií v rafinérii Litvínov v srpnu 2015, jejíž vliv na český trh trvá dodnes.

V září završil ARMEX Oil mnohaměsíční přípravu akvizice ostravského obchodníka s pohonnými hmotami DRACAR CZ, a.s. a nabyl 100% akcií této společnosti, která distribuuje pohonné hmoty zejména v Moravskoslezském kraji a jejíž obrat v roce 205 činil 3,3 mld. Kč.

Retailová divize společnosti ARMEX Oil se v roce 2015 rozrostla o čerpací stanici ARMEX v Jablonci nad Nisou. Jedná se o nízkonákladovou čerpací stanici, která slouží především jako testovací pilotní projekt pro předpokládané vybudování sítě bezobslužných čerpacích stanic, s kterými ARMEX Oil počítá v letech následujících.

ao-kvz-2015_prodej-ropnych-produktuVýhled na roky 2016 a 2017

Z hlediska skladování zboží je nadcházející období možno charakterizovat jako postupný ústup od pronajatých skladů (ukončení činnosti skladu Děčín, Červené Pečky a Olomouc) a současné zvyšování významu skladů vlastních. Základním daňovým skladem skupiny je tak Dobronín v kraji Vysočina, který byl v červnu 2016 doplněn skladem Čelechovice na Hané, a který se tak stal po Dobronínu a Skrochovicích (skladu v moravskoslezském kraji převzatém od společnosti DRACAR CZ) třetím daňovým skladem společnosti ARMEX Oil. Paralelně s tím probíhá vyhledávání vhodného skladu, který by představoval alternativní distribuční kanál pro zásobování středočeského trhu. Tato síť vlastních skladovacích kapacit bude vhodně doplňovat skladovací systém státní společnosti ČEPRO, který naše skupina rovněž ve značné míře využívá.

V Retailové oblasti se ARMEX Oil v nadcházejících letech soustředí na budování sítě bezobslužných čerpacích stanic umístěných zejm. v sousedství velkých obchodních center. Vzhledem k ekonomické síle naší společnosti jsme však připravení využít jakoukoliv ekonomicky rozumnou investiční příležitost, ať již by se jednalo o výstavbu či koupi standartní čerpací stanice PHM, o rozšíření sítě prodejen Best of Travel Free, event. o jinou, ekonomicky návratnou, retailovou aktivitu.

V obecné rovině nutno konstatovat, že rok 2016 a 2017 budou obdobím velmi náročným. Dominantní chování UNIPETROLU nabývá na intenzitě, UNIPETROL se, jak po stránce obchodní – kdy není nastavením seriózní cenové struktury schopen docílit stabilizace tržních poměrů, tak po stránce technické – kdy není schopen dostát svým závazkům z uzavřených kontraktů (zejm. z důvodů neustálých odkladů obnovení provozu v rafinérii Litvínov spojených s omezením provozu rafinérie v Kralupech nad Vltavou), čím dál více profiluje jako zcela neseriózní partner. A v kombinaci s mnohdy až sebevražedným chováním menších neinformovaných distributorů, kteří se nedokázali přizpůsobit novým tržním podmínkám a do doby ukončení své činnosti způsobí zejm. neodváděním příslušných daní celé naší společnosti značné ztráty, vzniká velmi intenzivní tlak na výše marží celého odvětví. Z naší dlouholeté zkušenosti práce v tomto oboru však víme, že jakékoliv ztížení podmínek na trhu přináší prospěch těm společnostem, jejichž převaha, jak stran pracovitosti a pečlivosti, tak stran know-how a profesionality, převyšuje průměr v daném oboru obvyklý. A protože jsme přesvědčeni, že ARMEX Oil se mezi takové společnosti jednoznačně řadí, těchto výzev se nijak nelekáme, ve svém důsledku totiž povedou k silnějšímu postavení společnosti ARMEX Oil v České republice v letech následujících.

 

Sponzoring

Společnost ARMEX Oil, jako největší ze společností ARMEX GROUP, přijímá i svůj díl společenské odpovědnosti. Kromě generálního partnerství dvou nejvýznamnějších děčínských sportovních oddílů, které patří mezi absolutní tuzemskou špičku ve svém odvětví; konkrétně basketbalového týmu BK ARMEX Děčín a boxerského klubu BC …

Více informací