O společnosti ARMEX Oil

Společnost ARMEX Oil, s.r.o. představuje nedílnou a podstatnou součást skupiny ARMEX.

Skupina ARMEX ovládaná společnostmi ARMEX HOLDING, a.s. a ARMEX GLOBAL a.s. působí po mnoho let v oblasti velko a maloobchodu na trhu zejména v České republice. Původním základním obchodovaným sortimentem byly hutní výrobky (armatury). Prodejní program se posléze zaměřil na zboží pro instalatérství a topenářství, chemické produkty a ve společnosti ARMEX Oil na prodej pohonných hmot a příbuzných výrobků.

Společnost ARMEX HOLDING, a.s. je vlastníkem nemovitostního areálu v městské části Děčín 2 – Nové město, který neustále modernizuje, rozvíjí a rozšiřuje a z charakteru, četnosti a stability nájemců je patrné, že tento areál patří k nejkvalitnějším svého druhu v severních Čechách. V současné době je navíc areál rozšířen o nové pozemky a probíhá výstavba nové haly s výměrou více než 7000 m2 a výší investice ca. 115 mil. Kč. Hala je budována pro celosvětově činný koncern Neways Electronics International s ústředím v Holandsku, budou v ní vyráběny tištěné spoje pro automobilový průmysl a počínaje rokem 2019 by v ní mělo najít práci více než 300 zaměstnanců.

Společnost ARMEX GLOBAL a.s. se kromě držby a správy svého padesátiprocentního podílu na všech významných podnikatelských aktivitách skupiny ARMEX dále zabývá nemovitostními investicemi a kromě vybudování ojedinělé a architektonicky a kvalitou zcela mimořádné multifunkčního objektu Děčín – Letná připravuje významný projekt ARMEX LIVE CENTRUM, kterým chce mimo jiné podpořit kvalitu života občanů Děčína a zrevitalizovat původní areál státního podniku Desta – dnes nevyužívaný brownfield – umístěný v samém centru města Děčín. Projekt ARMEX LIVE CENTRUM nabídne občanům Děčína propojení kvalitního bydlení, gastronomie a sportovního vyžití na úrovni významně přesahující obdobné v místě nabízené služby. Předpokládaná investice činí 150 mil. Kč a plánovaný termín uvedení do provozu je podzim 2019.

Od roku 2005 se skupina ARMEX zabývá developmentem a inženýrskou činností ve výstavbě ve společnosti ARMEX INVEST, s.r.o. a rovněž distribucí elektřiny a plynu prostřednictvím společnosti ARMEX ENERGY, a.s..

I přes silné konkurenční prostředí trhu s energií se daří společnosti ARMEX ENERGY neustále navyšovat počet zákazníků i svůj obrat, když vychází vstříc koncovým spotřebitelům energie zejména rozšiřující se sítí kamenných poboček a naprostou absencí šmejdovských praktik na trhu s energií jinak zcela běžně konkurenty a zprostředkovateli našich konkurentů využívaných. Společnost je ze strany vedení skupiny ARMEX soustavně manažersky a personálně zkvalitňována a skupina ARMEX je tak i v tomto náročném oboru každým rokem úspěšnější.

ARMEX Oil byl založen v červnu 1999. Hlavní činností společnosti je obchodování s ropnými produkty a jejich prodej spotřebitelům, kterými jsou zejména středně velké podniky fyzických i právnických osob.

V rámci skupiny ARMEX zastřešuje společnost ARMEX Oil konsolidovanou divizi ropných produktů, tvořenou společností ARMEX Oil, dceřinou společností TRANSCARGO, která se součástí skupiny ARMEX stala v roce 2013 a podíl ARMEX Oil na jejím základním kapitálu představuje 75 %, a dceřinou společností DRACAR CZ, jejíž 100 % akcií ARMEX Oil pořídil k 30.9.2015.

Rok 2017 a 2018

V roce 2017 zobchodovala divize ropných produktů skupiny ARMEX celkem 683 mil. l ropných produktů a konsolidované tržby dosáhly částky 13,9 mld. Kč (15,7 mld. Kč se zohledněním spotřební daně.

Konsolidovaný hrubý zisk divize ropných produktů činil v roce 2017 210,8 mil. Kč a konsolidovaný zisk po zdanění 164,6 mil. Kč.

Co se vztahů s dodavateli pohonných hmot a současně konkurenčního prostředí v segmentu non-retail trhu ropných produktů v ČR týče, považujeme rok 2017 za první rok konsolidace trhu, kdy se rafinérská společnost UNIPETROL a skladová a produktovodní společnost ČEPRO začínají chovat jako seriózní velcí tržní hráči a současně trh postupně opouštějí malí distributoři, kteří dlouhodobě narušovali tržní prostředí iracionálním chováním, ať už v jeho pozadí bylo cokoliv. Za v zásadě pozitivní považujeme postupnou stabilizaci legislativy, která přispěla k očištění trhu od zboží zatíženého daňovými úniky a v posledním období nepřináší zásadní zvraty. Přes výše uvedené víceméně pozitivní hodnocení úlohy státu na trhu s PHL bychom uvítali ještě racionálnější přístup státních orgánů, které by z našeho pohledu měli méně zatěžovat administrativou subjekty, u kterých je zřejmé, že se chovají seriózně a tržně, a naopak více a razantněji chránit slušné podnikatelské subjekty před praktikami jako je obcházení povinného podílu biosložky a povinného snižování emisí skleníkových plynů, nebo zejména podnikání na úkor dlouhodobé ekonomické stability.

Výsledkem razantního vyjednávání a usilovné práce obchodního managementu naší divize na podzim roku 2016 bylo uzavření dohod pro rok 2017 a stejně tak i pro rok 2018, které je možné považovat za standardní vztahy největšího privátního distributora pohonných hmot s velkými účastníky trhu PH v České republice – společnostmi UNIPETROL RPA a ČEPRO.  I přes právě uvedené nemůžeme bez dalšího přejít, že zejména společnost UNIPETROL mimo jiné i zavedením obtížně kontrolovatelné cenotvorby postavené na Unipetrol Index Price vykazuje dominantní chování vymykající se dosavadním pravidlům a zvyklostem otevřeného českého tržního prostředí.

Výhled pro rok 2019

I v roce 2019 předpokládáme další výraznou konsolidaci trhu s ropnými produkty v České republice. Již průběh roku 2018 signalizuje, že velkoobchodní trh opouští většina distributorů, jejichž podnikání bylo postaveno na dumpingových cenách. Dominovým efektem této skutečnosti je pak větší nabídka prodeje čerpacích stanic od těch subjektů, které byly na dodávkách pohonných hmot od těchto distributorů závislí. Rok 2019 by tak mohl být rokem, kdy bude rozšířen počet retailových provozoven minimálně o další čerpací stanice pod značkou ARMEX.

 

Sponzoring

Společnost ARMEX Oil, jako největší ze společností ARMEX GROUP, přijímá i svůj díl společenské odpovědnosti. Kromě generálního partnerství dvou nejvýznamnějších děčínských sportovních oddílů, které patří mezi absolutní tuzemskou špičku ve svém odvětví; konkrétně basketbalového týmu BK ARMEX Děčín a boxerského klubu BC …

Více informací